Financie, inžiniering, stavebný dozor

Poradenstvo| Kontakt | +421 908 586 316
Kontaktná osoba : Tomáš Trška

Inžiniering

Majetkoprávne vysporiadanie

  • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného konania
  • zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia
  • zabezpečenie podkladov a usporiadanie vlastníckych vzťahov
  • zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov miestnej a štátnej správy
  • vypracovanie podkladov pre uzatváranie nájomných zmlúv

http://www.phxgroup.sk/wp-content/uploads/2014/04/photo-37.jpg

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o akúkoľvek z ponúkaných služieb, neváhajte a kontaktujte nás!